Gjenvinningsstasjonar

Er du abonnent i ein av SUM-kommunane står du fritt til å bruke den gjenvinningsstasjonen som passar best sjølv om den ligg i nabo-kommunen.

Vi er pliktig å kontrollere avfallet som de leverer, ver vennleg å lever i gjennomsiktige sekkar.

På Einestølen leverer du betalingsavfall etter vekt på dei andre gjenvinningsstasjonane etter volum (m3).

Priseksempel blanda rivningsavfall:

Einestølen:                                     kr 1600,- pr.tonn (minstepris kr 110,-) + mva (Trykk her for fleire prisar)

Gjenvinningsstasjonane ellers:    kr 460,-pr.m3 (minstepris kr 110,-) +mva

Vel di kommune: