Skular

SUM ynskjer skuleklassar velkomen på besøk ved vårt anlegg på Einestølen. Her får de eit kort foredrag i tillegg til omvising på anlegget vårt.

Før de kjem på besøk bør de ha hatt om kjeldesortering i undervisinga. LOOP har laga eit undervisningsopplegg som vi anbefaler.

LOOP er ein stiftelse som har som hovudoppgåve å vera ein pådrivar og koordinator for kommunikasjonen om kjeldesortering og gjenvinning i Noreg.

På LOOP sine nettsider kan de tinga gratis undervisingsmateriell som arbeidshefte, cd og dvd som kan nyttast i undervisinga. Her er mykje god informasjon om kjeldesortering og gjenvinning.

Har de spørsmål eller ønskjer å avtale eit besøk ta kontakt med oss.

www.loop.no