Nedstraum

Lurer du på kva som skjer med avfallet etter at du har levert det? 

Restavfall

Restavfallet går til energigjenvinning i mellom anna Klemetsrud, Linkøping og Sarpsborg.

Papp og papir 

Går til papirfabrikkar i inn og utland. Hovudsakelig går det til fabrikkar som Peterson Packaging AS Ranheim, Norske Skog Skogn, Fiskeby bruk Sverige, Smurfitt Kappa Nederland 

Hushaldningsplast

Plasten fra hushaldning blir omsett gjennom Grønt Punkt AS. Du finn meir om kva Grønt Punkt gjer med plasten ved å trykke her

Emballasjeglas

Drikkeflasker, syltetøyglas o.l går til materialgjenvinning.

Farleg avfall

Ver henta av SAR og sendt vidare derifrå til behandlingsanlegg i inn- og utland.