Heimekompostering 

Utdrag frå gebyrforskrifta:

Abonnent som har avtale om heimekompostering, og som på dette grunnlag ikkje i det

heile leverer våtorganisk avfall, kan etter søknad få reduksjon på kr 410,- i gebyret.

For å få reduksjon i gebyret må det sendast søknad til kommunen med ei kort beskriving av kva type kompostering det er snakk om. Reduksjonen på kr 410,- er pr. år og er eks. mva.