Sum -INFO 1

Under finn du SUM-info 1 som vert sendt ut kvar vår. I denne informasjonen finn du litt om gjenvinningsstasjonar, sortering og returpunkt m.m

Renovasjonsrutekalender/info - 2019/20

Renovasjonsrutekalender/info - 2018/19

SUM-info1 2017

SUM-info1 2016

SUM-info1 2015

SUM-info1 2014