Kasserte Fritidsbåtar

Sunnfjord Miljøverk tek i mot kasserte fridtidsbåtar utan motor på inntil 15fot vederlagsfritt på hovudanlegget, Einestølen i Førde, ikkje på dei andre gjenvinningsstasjonane.

Dersom du ønskjer å motta refusjon (vrakpant) for båten må du fylle ut og ta med dette skjemaet

 

Meir informasjon om ordninga finn du her: Miljødirektoratet

Dette må vere oppfylt for at båten skal kunne leverast vederlagsfritt og ha rett til refusjon (vrakpant)

  • Båten må vere 15fot eller mindre.

  • Båten kan ikkje vere i aluminium

  • Motor og anna metall (kjøl, ballast e.l) må vere fjerna før levering

     

Fritidsbåt - slik gjer du.jpg