Retur av plast:

Vi er pliktig å kontrollere avfallet som de leverer, ver vennleg å lever i gjennomsiktige sekkar.

Dette kan du levere

Vi tek i mot hushaldningsplast på våre gjenvinningsstasjonar. Dette kan du levere:

 • Bæreposer, andre plastposer
 • poser og folie fra emballerte produkter, herunder også laminerte produkter som kaffeposar, potetgullposar og liknande. 
 • Flasker og kanner i plast for matvarer, vaskemidler, sjampo osv.
 •  Flasker i plast for drikkevarer (panteflasker bør leverast til butikk)
 • Yoghurt- og rømmebeger mv.
 • Brett for ferske og frosne matvarer
 • Brett og pakningar i hard plastemballasje.
 • Blomsterpotter og -brett


I innsamlingsordninga vil vi ha rein og tørr plastemballasje. Det meste av emballasjen er rein når den er tom. Skitten plastemballasje skyljast i kaldt vann og kan reingjerast med oppvaskbørsten. Her gjelder det å bruke sunn fornuft: er det for krevjande å reingjere emballasjen ordentlig, så gjer den betre nytte i restavfallet. Dersom du nyttar varmt vatn er miljøvinsten tapt.

Dette kan du ikkje levere

 • Bygningsfolie (vindsperre/fuktsperre)
 • Presenninger
 • Klær og sko i plast eller gummi
 • Bil-, sykkeldekk og -slanger
 • Hagemøbler og -slanger
 • Skumplast / skumgummi
 • Takrenner, rør og elektriske ledninger
 • Leiker, skrivesaker og andre produkter i plast

Her finn du meir om returplast