Vårrydding på SUM

Kvar vår har SUM ein skuleklasse på besøk for å hjelpe oss med rydding i nærområdet vårt. I år var det 8.klasse ved Naustdal Barne og Ungdomsskule som var her - tusen takk for hjelpa! Dei har plukka flygeavfall m.m langs vegar og i skråningar både innanfor og utanfor gjerdet. Vi takkar for hjelpa med å bidra med nokre kroner til den planlagde klasseturen deira.