Retur av plast:

Vi tek i mot hushaldningsplast på våre gjenvinningsstasjonar. Frå jannuar 2019 startar vi med innsamling ute hjå abonnent. For meir informasjon sjå her.

Vi er pliktig å kontrollere avfallet som de leverer, ver vennleg å lever i gjennomsiktige sekkar.

Dette kan du levere

 • Bæreposer, andre plastposer

 • poser og folie fra emballerte produkter.

 • Flasker og kanner i plast for matvarer, vaskemidler, sjampo osv.

 • Flasker i plast for drikkevarer (panteflasker bør leverast til butikk)

 • Yoghurt- og rømmebeger mv.

 • Brett for ferske og frosne matvarer

 • Brett og pakningar i hard plastemballasje.

 • Blomsterpotter og -brett


I innsamlingsordninga vil vi ha rein og tørr plastemballasje. Det meste av emballasjen er rein når den er tom. Skitten plastemballasje skyljast i kaldt vann og kan reingjerast med oppvaskbørsten. Her gjelder det å bruke sunn fornuft: er det for krevjande å reingjere emballasjen ordentlig, så gjer den betre nytte i restavfallet. Dersom du nyttar varmt vatn er miljøvinsten tapt.

Dette kan du ikkje levere

 • Bygningsfolie (vindsperre/fuktsperre)

 • Presenninger

 • Klær og sko i plast eller gummi

 • Bil-, sykkeldekk og -slanger

 • Hagemøbler og -slanger

 • Skumplast / skumgummi

 • Takrenner, rør og elektriske ledninger

 • Leiker, skrivesaker og andre produkter i plast

Her finn du meir om returplast