05.03.18 SMS til grannar:

Kommunikasjon med nabo Magnar Indrebø lagt ut på www.sum.sf/nermiljo. Dersom du ikkje ynskjer å motta slike meldinger ber vi om tilbakemelding. Mvh Sunnfjord Miljøverk v/Bodil Øvretveit

05.03.18 E-post frå Magnar med svar frå SUM

13.02.18 SMS til grannar: 

Brev frå Fylkesmannen med frist 12. mars for merknad til søknad om biocelle er lagt ut på sida vår www.sum.sf/nermiljo. Dersom du ikkje ynskjer å motta slike meldinger ber vi om tilbakemelding. Mvh Sunnfjord Miljøverk v/Bodil Øvretveit

12.02.18 Fylkesmannen skriv til grannar

08.02.18 på SMS til grannar

Søknad om etablering av biocelle til Fylkesmannen vert no lagt ut på sida vår www.sum.sf/nermiljo. Dersom du ikkje ynskjer å motta slike meldinger ber vi om tilbakemelding. Mvh Sunnfjord Miljøverk v/Bodil Øvretveit

07.02.17 Søknad til Fylkesmannen: Etablering av biocelle

02.02.18 på SMS til grannar

Hei! Referat etter møte 22.januar 2018 finn de ved å gå inn på denne sida: http://www.sum.sf.no/nermiljo. Frist for merknader er utsett til onsdag 7.februar 2018. Dersom de ikkje ønskjer å motta slike meldingar ber vi om tilbakemelding. Bodil Øvretveit, SUM

01.02.18 e-post frå Magnar Indrebø

25.01.18 på SMS til grannar:

Hei! Referat etter møte 22.januar 2018 finn de ved å gå inn på denne sida: http://www.sum.sf.no/nermiljo Har de merknadar til referatet må de vere oss i hende innan onsdag 1.februar 2018. Dersom de ikkje ønskjer å motta slike meldingar gje oss ei tilbakemeling.

25.01.18 Referat etter møte med grannar 22.januar 2018

12.01.18 på e-post til grannar:

22.12.17 på e-post til grannar

20.12.17 SMS logg mobil Bodil

20.12.17 På SMS til grannar:

Hei. Dersom du ynskjer å motta informasjon om arbeidet kring ureining frå SUM til nærmiljøet (støy, støv, lukt, flygavfall mm): Send e-postadressa di som svar på denne SMS’en.
Om du ikkje ynskjer dette: ver vennleg å gje ei tilbakemelding om det. Ønskjer svar innan fredag 22.12.17 kl 12:00

MVH Bodil Øvretveit på SUM

30.11.17 Tilsvar til FM

21.11.17 Mandat arbeidsgruppe nærmiljø

15.11.17 Svar frå Fylkesmannen på brev datert 20.10.17

20.10.17 Tilsvar frå SUM til Fylkesmannen på brev datert 13.09.17

20.10.17 Kommentar frå SUM til Fylkesmannen på brev datert 05.10.17

12.10.17 Faktaark om lukt og kompostering frå COWI

05.10.17 Svar frå Fylkesmannen

27.09.17 Komentar frå SUM til Fylkesmannen - Varsel om stans av kompostering

13.09.17 Svar frå Fylkesmannen - Varsel om stans av kompostering

01.09.17 Tilsvar tilsyn Mattilsynet

01.09.17 Tilsvar tilsyn FM

31.08.17 Brev til eigarkommunane om slam

21.08.17 Referat etter møte om lukt frå SUMs komposteringsanlegg

29.06.17 Midlertidig løyve til sikting og prøvetaking av kompostlager

16.06.17 Svar frå Fylkesmannen

12.05.17 Tilsvar tilsyn FM

12.05.17 Tilsvar Mattilsynet