Nærmiljøinformasjon: grannar til Einestølen. 

Har de informasjon til luktloggen eller noka anna de ynskjer å melde send ein SMS eller ring leiar nærmiljøgruppa; Bodil Øvretveit på 90 95 68 98

22.10.18 SMS til grannar:

Bygging av biocelle: Nabovarsel blei sendt på fredag til nokre av naboane. De finn dokumenta på www.sum.sf.no/nermiljo. Det er 14 dagars frist for tilbakemelding før byggesøknad vert sendt til Førde kommune.
Dersom de ikkje ønsker å motta slike meldinger ber vi om tilbakemelding.
Mvh Sunnfjord Miljøverk v/Bodil Øvretveit

22.10.18 Nabovarsel; bygging biocelle - binder

22.06.18 SMS til grannar:

Møtenotat etter møte 20. juni ligg no ute på www.sum.sf.no/nermiljo. Frist for tilbakemeldingar/revidering av denne 26. juni.
Informasjon til luktloggen eller anna de ynskjer å melde: send SMS eller ring leiar nærmiljøgruppa; Bodil Øvretveit på 90 95 68 98 evt post@sum.sf.no.
Dersom de ikkje ønsker å motta slike meldinger ber vi om tilbakemelding.
Mvh Sunnfjord Miljøverk v/Bodil Øvretveit

22.06.18 Møtenotat etter møte 20.06.18

14.06.18 SMS til grannar:

Invitasjon til møte på SUM onsdag 20. juni klokka 16.00. Vi kaller inn til eit møte med grannar for å halde dialogen open. Vi vil informere litt om vår drift. Vi stiller med rundstykkje. Dersom de ikkje ønsker å motta slike meldinger ber vi om tilbakemelding.
Mvh Sunnfjord Miljøverk v/Bodil Øvretveit

29.05.18 MMS frå Magnar Indrebø

24.05.18 Svar på e-post frå Magnar Indrebø

24.05.18 Lukt-logg

14.05.18 SMS til grannar:

Vi ser oss ferdige med rydding av flygeavfall rundt anlegget vårt i denne omgong. Skulle vi ha oversett eit område ber vi om tilbakemelding på tlf nr 90 95 68 98.
Dersom de ikkje ønsker å motta slike meldinger ber vi om tilbakemelding.
Mvh Sunnfjord Miljøverk v/Bodil Øvretveit

09.05.18 E-post til Magnar Indrebø frå Bodil.

08.05.18 Rydding av flygeavfall rundt SUM

09.04.18 SMS til grannar:

Hei.
E-post frå Magnar Indrebø med vårt svar lagt på http://www.sum.sf.no/nermiljo.
Vassrapport for 2017 er publisert på vår heimeside: http://www.sum.sf.no/nermiljo.
Dersom de ikkje ønsker å motta slike meldinger ber vi om tilbakemelding.
Mvh Sunnfjord Miljøverk v/Bodil Øvretveit

09.04.18 E-post frå Magnar Indrebø med svar frå Henning.

09.04.18 E-post frå Magnar Indrebø med svar frå Bodil.

19.03.18 SMS til grannar:

Høyringsuttaler og kommentar frå SUM til Fylkesmannen lagt ut på www.sum.sf/nermiljo. Dersom du ikkje ynskjer å motta slike meldinger ber vi om tilbakemelding. Mvh Sunnfjord Miljøverk v/Bodil Øvretveit

15.03.18 Høyringsuttaler og kommentar frå SUM til Fylkesmannen

07.03.18 SMS til grannar

Brev frå Fylkesmannen med overskrift "Sunnfjord Miljøverk iks - avslutting av tilsyn" lagt ut på www.sum.sf/nermiljo. Dersom du ikkje ynskjer å motta slike meldinger ber vi om tilbakemelding. Mvh Sunnfjord Miljøverk v/Bodil Øvretveit

05.03.18 Skriv frå Fylkesmannen - avslutting av tilsyn

05.03.18 SMS til grannar:

Kommunikasjon med nabo Magnar Indrebø lagt ut på www.sum.sf/nermiljo. Dersom du ikkje ynskjer å motta slike meldinger ber vi om tilbakemelding. Mvh Sunnfjord Miljøverk v/Bodil Øvretveit

05.03.18 E-post frå Magnar med svar frå SUM

13.02.18 SMS til grannar: 

Brev frå Fylkesmannen med frist 12. mars for merknad til søknad om biocelle er lagt ut på sida vår www.sum.sf/nermiljo. Dersom du ikkje ynskjer å motta slike meldinger ber vi om tilbakemelding. Mvh Sunnfjord Miljøverk v/Bodil Øvretveit

12.02.18 Fylkesmannen skriv til grannar

08.02.18 på SMS til grannar

Søknad om etablering av biocelle til Fylkesmannen vert no lagt ut på sida vår www.sum.sf/nermiljo. Dersom du ikkje ynskjer å motta slike meldinger ber vi om tilbakemelding. Mvh Sunnfjord Miljøverk v/Bodil Øvretveit

07.02.17 Søknad til Fylkesmannen: Etablering av biocelle

02.02.18 på SMS til grannar

Hei! Referat etter møte 22.januar 2018 finn de ved å gå inn på denne sida: http://www.sum.sf.no/nermiljo. Frist for merknader er utsett til onsdag 7.februar 2018. Dersom de ikkje ønskjer å motta slike meldingar ber vi om tilbakemelding. Bodil Øvretveit, SUM

01.02.18 e-post frå Magnar Indrebø

25.01.18 på SMS til grannar:

Hei! Referat etter møte 22.januar 2018 finn de ved å gå inn på denne sida: http://www.sum.sf.no/nermiljo Har de merknadar til referatet må de vere oss i hende innan onsdag 1.februar 2018. Dersom de ikkje ønskjer å motta slike meldingar gje oss ei tilbakemeling.

25.01.18 Referat etter møte med grannar 22.januar 2018

12.01.18 på e-post til grannar:

22.12.17 på e-post til grannar

20.12.17 SMS logg mobil Bodil

20.12.17 På SMS til grannar:

Hei. Dersom du ynskjer å motta informasjon om arbeidet kring ureining frå SUM til nærmiljøet (støy, støv, lukt, flygavfall mm): Send e-postadressa di som svar på denne SMS’en.
Om du ikkje ynskjer dette: ver vennleg å gje ei tilbakemelding om det. Ønskjer svar innan fredag 22.12.17 kl 12:00

MVH Bodil Øvretveit på SUM

30.11.17 Tilsvar til FM

21.11.17 Mandat arbeidsgruppe nærmiljø

15.11.17 Svar frå Fylkesmannen på brev datert 20.10.17

20.10.17 Tilsvar frå SUM til Fylkesmannen på brev datert 13.09.17

20.10.17 Kommentar frå SUM til Fylkesmannen på brev datert 05.10.17

12.10.17 Faktaark om lukt og kompostering frå COWI

05.10.17 Svar frå Fylkesmannen

27.09.17 Komentar frå SUM til Fylkesmannen - Varsel om stans av kompostering

13.09.17 Svar frå Fylkesmannen - Varsel om stans av kompostering

01.09.17 Tilsvar tilsyn Mattilsynet

01.09.17 Tilsvar tilsyn FM

31.08.17 Brev til eigarkommunane om slam

21.08.17 Referat etter møte om lukt frå SUMs komposteringsanlegg

29.06.17 Midlertidig løyve til sikting og prøvetaking av kompostlager

16.06.17 Svar frå Fylkesmannen

12.05.17 Tilsvar tilsyn FM

12.05.17 Tilsvar Mattilsynet