Gjenvinningsstasjonar

Er du abonnent i ein av SUM-kommunane står du fritt til å bruke den gjenvinningsstasjonen som passar best sjølv om den ligg i nabo-kommunen.

Vi er pliktig å kontrollere avfallet som de leverer, ver vennleg å lever i gjennomsiktige sekkar.

Betalande abonnent kan levere treverk etter sitt eige ombyggingsarbeid (= sjølvgjort) utan ekstra betaling. Det same vil gjelde for til dømes kloparafinvindauge, asbesttak og cca-impregnert treverk; Ingen ekstra betaling når abonnenten ved levering kan godtgjere et avfallet kjem frå bustad i SUM-kommune der abonnenten betalar renovasjonsgebyr.

 

 

VEL DI KOMMUNE: