Dunk næring

Som næringsdrivande kan du velje å ha eit vanleg hushaldningabonnement og du tar då kontakt med din kommune for bestilling av dunk.

Dersom du ikkje har behov for tømming kvar veke kan du velje eit næringsabonnement, ein betalar då berre for dei gangane dunken vert tømt.

Ved innlevering skal dunken vere reingjort.

Har de behov for større behaldar kan vi og tilby container som vert tømt på ordinær renovasjonsrute. Ta kontakt for tilbod.