Stor auke i strandrydding.

Firda skriv den 29.desember 2017 at det har vore ein auke på 800% når det gjeld strandrydding i Sogn og Fjordane. (les artikkelen her. ) Dette er svært gledeleg og vi vil halde fram i 2018 med å ta i mot avfall frå slike aksjonar. Vi vil og fortsette samarbeidet med Naturvern Forbundet og Kystlotteriet slik at dei som deltar på ryddeaksjonar får mogelegheit til å vinne premiar.

Planlegg de ein aksjon? Sjå her korleis de skal registrere dykk før de startar oppryddinga