Parkslirekne og andre svartelista planteartar.

Dersom de ønskjer å levere svartelista hageavfall (Parkslirekne m.f) må dette leverast separat (ikkje blanda med anna hageavfall eller anna avfall). Informer operatøren når de kjem til gjenvinningsstasjonen om kva avfall de har med. Avfallet skal i container for (brennbart) restavfall.

Her finn de meir om svartelista planteartar: http://www.sum.sf.no/svartelista-planteartar/