Asbesthaldig materiale

SUM ber alle vere særskilt merksame på at asbesthaldig materiale skal behandlast varsamt for å redusere helsefare.

Bruk Arbeidstilsynets faktaside; http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78164/

  •  Konstruksjonar med eternitt- eller andre asbestplater må handterast slik Arbeidstilsynets regelverk krev
  • Asbesten skal leverast til lovleg mottak med særskilt løyve, til dømes til Sunnfjord Miljøverk
  •  Det er ulovleg å grave ned asbest på eigen eller annanmanns grunn
  • Ta kontakt med kommunen eller SUM for å få råd
  • Kommunen og Arbeidstilsynet kan gi pålegg