Adventskalender

SUM har i mange år nytta mottoet «Kjøp mindre avfall.» For å vere litt meir konkrete kjem vi no i advent med 24 tips som enten er avfall- eller energireduserande. Vi meiner sjølvsagt at ein skal kose seg i jula, men dersom ein av og til reflekterer litt før ein handlar (bokstavleg tala) så kan utfallet verte at miljøet også får seg ein pust i bakken. Følg med på Facebook for eit tips kvar dag: https://www.facebook.com/sunnfjord.miljoverk/

Trekking Kystlotteriet

Gratulere!

Her er lista over vinnarane av trekkinga i Kystlotteriet i dag, høgtideleg gjennomført av kultursjef Trond Ueland:

Lokal premie i SUM-området, privatpersonar (middag for 2 på kafeen på Coop Extra):

Judith Hegrenes, Førde

Regionale premiar for klassar m.m.:

1000 kroner x 5:

* 3B ved Florø barneskole v/Linda Henriksen

* Sunnfjord Folkehøgskule, Førde v/Sandra Marie Landsrød

* 1 STB Flora vidaregåande skule

* Nøtteliten barnehage, Flora v/Olivia Valle Myklebust

* 3B ved Florø barneskole v/Linda Henriksen

2000 kroner:

* Henjehaugane Barnehage, Leikanger v/Johanne Kveane

3000 kroner:

* Sunnfjord Folkehøgskule, Førde v/Sardarwali Hotak

5000 kroner x 2:

* 1 STB Flora vidaregåande skule

* Hyllestad skule, 4. og 1. klasse v/Malin og Malene Oppedal

Så går vi i gang att til våren, med mange fleire premiar, både pengar og opplevingar.

Takk for at de rydda.

Renovasjon i SUM-kommunane

Renovasjon i SUM-kommunane

Etter konkursen i RenoNorden AS lyste SUM ut ein konkurranse på innsamling og transport av avfall. Etter vurdering av innkomne tilbod har Sunnfjord Miljøverk IKS onsdag 27.9.2017 inngått avtale med NordRen AS om innsamling og transport av avfall i SUM-kommunane Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad, Førde, Jølster og Naustdal. Avtalen varer fram til 31.3.2019. Alle ruter blir køyrd som før. NordRen AS overtar materiell, lokalar og personell som vart nytta av RenoNorden. Det blir same ruter og tømmefrekvens som tidlegare. Avtalen startar 29.9.2017 og alle ruter blir då køyrd som før, av same personell, med dei same bilane. SUM håpar og trur at overgangen til ny leverandør går saumlaust og utan merknad for våre abonnentar.

Vår renovatør RenoNorden er konkurs

Renovasjonsrutene vil gå som vanleg fram til 28.september. Til den tid håpar vi at ny avtale er på plass. Eit utdrag frå bustyrar under:

Boet vil søke å tilrettelegge for at virksomheten i det norske datterselskapet RenoNorden AS kan fortsettes i en overgangsperiode til og med den 28. september 2017, mens det arbeides for enoverdragelse av kundekonktrakter og kjøretøyer mv. De enkelte kundene vil kontaktes direkte av boet vedrørende de nærmere vilkår for fortsatt drift i en slik overgangsperiode.

Parkslirekne og andre svartelista planteartar.

Dersom de ønskjer å levere svartelista hageavfall (Parkslirekne m.f) må dette leverast separat (ikkje blanda med anna hageavfall eller anna avfall). Informer operatøren når de kjem til gjenvinningsstasjonen om kva avfall de har med. Avfallet skal i container for (brennbart) restavfall.

Her finn de meir om svartelista planteartar: http://www.sum.sf.no/svartelista-planteartar/

Ledig stilling SUM; Vedlikehaldsoperatør.


Stillingsstorleik; Mellom 100 og 60% aktuelt for rett person

Arbeidsoppgåver / om stillinga:

  • Sveise/metallarbeid maskiner-containarar, malingsflikking
  • Generelt vedlikehald, inkludert rydding
  • Rettleiing på gjenvinningsstasjon, publikumskontakt
  • Førefallande arbeid, inkludert å hjelpe til på SUMs gjenvinningsstasjonar utanfor Einestølen

Arbeidsstaden er normalt Einestølen
I SUM må alle rekne med å gå inn i andre sine arbeidsoppgåver.
Kunnskap er viktig – tilsette får internopplæring og kurs lokalt og rundt om i Norge.

Viktige føresetnader:

  • Dokumentert kompetanse og erfaring på «varmt arbeid»
  • Forstå at avfall kan vere farleg, skal handterast som risikoprodukt
  • God norsk tale for å kunne rettleie.
  • God til å rettleie og svare på spørsmål, høfleg og bestemt framferd
  • Påliteleg og stabil
  • Evne og vilje til å setje seg inn i, forstå og etterleve reglane i avfallsbransjen og arbeidslivet

Truck/maskinførarbevis er ikkje krav, likevel + til dei med slik fagkunnskap
Prøvetid 6 mnd. Løn etter avtale
Send kortfatta søknad, beskriv erfaring og opplæring, CV. Oppgi ønskje om stillingsstorleik.
Oppgi referansar og når du kan starte i jobben.


SUM er offentleg bedrift, søkjarlista er normalt offentleg. Om «unntatt offentlegheit» vert ønskt; Oppgi grunn i søknaden. Vitnemål og attestar skal ikkje vedleggast søknad, dette kjem vi tilbake til for dei som er aktuelle.


Kontaktperson 6.og 9. og 13. mai 2016; dagleg leiar Håkon Grepstad, tlf. 90544754
Søknadsfrist: 18. mai 2016


Det er ønskjeleg at søknaden vert sendt elektronisk til e-post haakon.grepstad@sum.sf.no

Sunnfjord Miljøverk IKS
Dagleg leiar Grepstad
Einestølen
6815 Førde